reklama
reklama

Oferta Pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach zatrudni na stanowisko specjalisty ds. technicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach zatrudni na stanowisko specjalisty ds. technicznych.

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu:

wykształcenie techniczne kierunkowe – preferowana branża sanitarna,

doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z technicznym utrzymaniem nieruchomości wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

wysoka kultura osobista,

oświadczenie o niekaralności,

dyspozycyjność i komunikatywność,

prawo jazdy kategorii B,

dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,

praktyczna znajomość pakietu Office,

dobra organizacja pracy własnej,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach prosi o umieszczanie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Termin składania ofert: do 21 sierpnia 2020 roku w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach, ul. Roweckiego 42 lub drogą pocztową na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 72-009 Police – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko specjalisty ds. technicznych”. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik", Foto: Gracjan Broda