Nagłówek Dziennika Polickiego
reklama

Szukasz zleceń? Spójrz na rynek zamówień publicznych!

Ostatnie lata to bardzo trudny okres do prowadzenia biznesu. Najpierw pandemia COVID-19, potem wojna na Ukrainie, a wreszcie galopująca inflacja i systematyczny wzrost stóp procentowych. To wszystko przeszkadza planować działania inwestycyjne, wpływa także w sposób znaczący na rentowność podejmowanych działań. Jak w tym rozgardiaszu nie stracić swojej pozycji konkurencyjnej lub utworzyć dobrze prosperującą markę? Jednym ze sposobów są zlecenia pozyskiwane z rynku zamówień publicznych.

Szukasz zleceń

Przetargi publiczne BIP – o co chodzi z zamówieniami publicznymi?

Mówiąc najprościej zamówienie publiczne to odpłatna umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą. Od tradycyjnego porozumienia różni się przede wszystkim podmiotem inicjującym, którym mogą być:

jednostki publiczne (szkoły, gminy, powiaty, szpitale i inne),

jednostki sektorowe (podmioty wykonujące działalności sektorowe, np. dostarczanie energii elektrycznej, gazu czy obsługa portu),

jednostki subsydiowane (firmy korzystające z funduszy zewnętrznych, gdy ponad 50% wartości zamówienia udzielanego przez ten podmiot jest finansowane z szeroko pojętych środków publicznych).

Ustawa nie przewiduje żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o przedmiot umowy. Mogą być więc to dowolne usługi, dostawy czy roboty budowlane, wykonywane dla realizacji określonego celu publicznego. Cechą charakterystyczną zamówień publicznych jest także procedura wyboru oferty.

Przetargi publiczne BIP – jak wybierana jest oferta?

Na rynku zamówień publicznych wybór wykonawcy odbywa się z zachowaniem określonych zasad. Przede wszystkim chodzi o to, aby każdy oferent, niezależnie od jego koneksji, znajomości czy rozpoznawalności, miał szanse wygrać dane zlecenie. Zamawiający jest zobowiązany do zapewniania:

jawności – każdy wykonawca ma swobodny dostęp do informacji,

uczciwej konkurencji – postępowanie o udzielenie zamówienia musi być prowadzone zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami,

równości – nie ma możliwości preferowania ani dyskryminowania żadnego z podmiotów przystępujących do postępowania,

efektywności – wybierana jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (co nie zawsze jest równoznaczne z najtańszą),

przejrzystości – każde podejmowane działanie musi być zgodne z określonymi regułami i istnieje możliwość weryfikacji prawidłowości ich stosowania.

Zachowanie tych zasad zapewnia wybór oferty najkorzystniejszej. O tym, jakimi kryteriami oceny będzie kierował się zamawiający, informuje w dokumentacji konkursowej. Zazwyczaj są to: cena, gwarancje, czas reakcji serwisowej czy termin wykonania.

Przetargi publiczne BIP – jak przygotować i złożyć ofertę?

Żeby móc złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy:

znaleźć interesujące nas ogłoszenie,

zapoznać się z jego treścią,

przygotować ofertę.

Gdzie szukać ogłoszenia przetargowe?

Najefektywniejszą metodą poszukiwania zlecenia z rynku zamówień publicznych jest analiza bazy przetargowej. Dlaczego? Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę, że mamy różne typy zamawiających. Każdy jest zobligowany do stosowania odmiennych wytycznych odnośnie zachowania zasady jawności. Podmioty publiczne umieszczają ogłoszenia przetargowe na Biuletynie Informacji Publicznej, jednostki sektorowe korzystają z własnych witryn internetowych, a jednostki subsydiowane muszą dostosować się do wytycznych danego konkursu. Przeglądanie tych wszystkich miejsc zajmuje bardzo dużo czasu i jest obarczone ryzykiem pominięcia interesującego nas zlecenia. Z tego powodu warto skorzystać z darmowego okresu próbnego i sprawdzić płynność działania bazy przetargowej, która oprócz kompletu postępowań udostępnia też rozstrzygnięcia, licytacje komornicze i wiele innych funkcjonalności.

Na co zwrócić uwagę w treści ogłoszenia przetargowego?

Jak wygląda ogłoszenie przetargowe? Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie. W zależności od wielkości projektu i zamawiającego podlegają one innym wytycznym. Zazwyczaj jednak składają się na nie:

ogłoszenie o zamówieniu – czyli wyciąg najważniejszych danych o zleceniu,

specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – najważniejszy dokument, w którym określono kryteria wyboru projektu, warunki dostępu, termin wykonania i wiele innych,

załączniki do opisu przedmiotu zamówienia – na ogół zlecenie opisuje się w SWZ, czasami jednak niezbędne jest wsparcie się dokumentacją techniczną, przedmiarem czy dodatkowym wykazem.

Po zapoznaniu się z tymi dokumentami można przejść do przygotowania oferty.

Przetargi publiczne BIP – kilka słów o ofercie

Oferta przetargowa co do zasady powinna być przygotowana na formularzu udostępnionym przez zamawiającego. Wystarczy go uzupełnić i odpowiednio podpisać. Może się zdarzyć, że oprócz samej oferty wymagane jest także złożenie innych dokumentów, na przykład oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu czy o braku podstaw do wykluczenia. Gotowe formularze powinny być każdorazowo dostępne razem z ogłoszeniem przetargowym. Warto też pamiętać, że oferty podpisywane przez osoby inne niż wskazane w dokumentach rejestrowych, powinny być dodatkowo uzupełnione o pełnomocnictwo. Sam proces złożenia oferty odbywa się z użyciem wybranej przez zamawiającego platformy internetowej i trwa maksymalnie kilka minut.

Wysłałem ofertę i co dalej?

Gdy oferta została złożona, nie pozostaje nic innego jak czekać. Zamawiający rozpatrzy propozycję, a w przypadku braków czy wątpliwości zwróci się z wnioskiem o wyjaśnienia. Ostatecznie po rozpatrzeniu wszystkich kandydatur sporządzi listę rankingową w oparciu o opisane wcześniej kryteria. Umowę na zlecenia podpisze ten podmiot, który otrzymał najwięcej punktów.

Zamówienia publiczne to najszybsza i najpewniejsza droga do zdobycia nowych klientów.

Autor: Materiał Zlecającego, Foto: Materiał Zlecającego

Drogi Użytkowniku,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się, począwszy od 25 maja 2018 roku. Klikając przycisk "PRZEJDŹ DO SERWISU" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przez Wydawnictwo "Dziennik Policki" Gracjan Broda, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies wykorzystywanych w celach statystycznych i umożliwiających prawidłowe korzystanie z portalu dziennikpolicki.pl - Regionalny Portal Informacyjny.