Piknik Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy, działamy” [zdjęcia]

Sołtysiada i Biesiada w Tanowie
Na zdjęciu: W tym roku odbyła się już XIII edycja Pikniku Organizacji Pozarządowych „Jesteśmy, działamy”

Autor fotorelacji: Gracjan Broda