Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 55 319 | Zgonów: 1 858 | Wyzdrowiało: 38 162


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 927 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 20 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 14 sierpnia 2020 roku, godzina: 10.39 | Kliknij i przeczytaj raport


Obniżono próg spadku dochodów dla bezzwrotnych grantów dla firm

W wyniku prowadzonych z przedsiębiorcami z Pomorza Zachodniego konsultacji obniżony został - z 70% do 50% - próg spadku przychodów, od którego można starać się o bezzwrotny grant dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa.

- Tych pieniędzy nie starczy dla wszystkich przedsiębiorców, dlatego wypracowanie sprawiedliwego podziału nie jest łatwe. Początkowo przyjęliśmy założenie, by bezzwrotne granty trafiły do tych, którzy najbardziej odczuli kryzys - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Mamy świadomość, że sposób wyłonienia tych firm, czyli „kto pierwszy ten lepszy”, dodatkowo zawęża szanse. Wsłuchałem się więc w te sygnały, by szansę dać większej grupie firm  - dodał.

W spotkaniu, na którym wypracowano kompromis, wzięli udział m.in. przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej, Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związku Pracodawców Lewiatan. Głos przedsiębiorców nie był jednomyślny. Większość firm optowała za obniżeniem progu możliwości starania się o grant ze strat na poziomie co najmniej 70% do 50%. Były jednak i sygnały, że utrzymanie rygorystycznego kryterium skieruje wsparcie dla najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19.

Łącznie na bezzwrotne granty na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorców ma zostać przyznaczonych 50 milionów złotych. Granty będą udzielane firmom z województwa zachodniopomorskiego, które wykażą, że na skutek pandemii COVID-19 suma przychodów z 3 kolejnych miesięcy po 29 lutego br. (w relacji do analogicznego okresu roku 2019) spadła o co najmniej 50 proc. Wielkość grantu wyliczona będzie w oparciu o stawkę jednostkową (7 845,11 zł) pomnożoną przez wielkość firmy, mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników oraz przez okres finansowania (minimum 1 miesiąc – maksymalnie 3 miesiące). Firma, która otrzyma grant, musiała utrzymać zatrudnienie w okresie finansowania. Środki będą uruchamiane w ramach działania 1.19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Nabór wniosków powinien ruszyć na początku sierpnia br. Aktualnie opracowywany jest przystosowany do tego zadania system informatyczny.

Autor: Jakub Siusta, Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego