Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 51 791 | Zgonów: 1 807 | Wyzdrowiało: 36 691


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 862 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 19 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 9 sierpnia 2020 roku, godzina: 10.53 | Kliknij i przeczytaj raport


19 grudnia mieszkańcy Pilchowa ponownie zablokują drogę

Na 19 grudnia mieszkańcy Pilchowa planują kolejny protest i blokowanie drogi wojewódzkiej nr 115. Protest ma rozpocząć się o godzinie 15.00, czyli w największym szczycie komunikacyjnym.

– Nie udało nam się wypracować satysfakcjonującego nas stanowiska z Gminą Police i tym samym zaplanowaliśmy kolejny protest – powiedział Ireneusz Todorski, sołtys Pilchowa.

Przypomnijmy, że mieszkańcy walczą o utworzenie w ich miejscowości samodzielnej, 8-klasowej Szkoły Podstawowej.

– Walczymy o pełną, 8-klasową Szkołę Podstawową – podkreślali podczas październikowego protestu jego uczestnicy.

Na to jednak nie ma w tej chwili zgody Urzędu Miejskiego w Policach, ponieważ jak tłumaczą władze gminy, nie ma na to wystarczających środków w budżecie.

– 28 maja br. Rada Miejska w Policach, działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, po raz trzeci podjęła uchwałę w sprawie ustalenia docelowej sieci szkół w naszej gminie. Po raz kolejny deklarujemy, że taka struktura szkoły w Pilchowie jest ostatecznie i nie ulegnie zmianie – czytamy w piśmie burmistrza Polic do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pilchowie. Opracowując nowy projekt sieci szkół staraliśmy się uwzględniać oczekiwania i potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli. Nie zawsze było to jednak możliwe – czytamy w dalszej części.

Władze gminy zdają sobie sprawę, że argumenty przez nich przedstawione, nie spotykają się ze zrozumieniem społeczności Pilchowa, jednak przy podejmowaniu decyzji muszą brać pod uwagę perspektywę całej gminy oraz możliwości finansowe samorządu.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda