Mieszkańcy Pilchowa protestowali w sprawie szkoły filialnej

Od godziny 7.00, przez dwie godziny trwał protest mieszkańców Pilchowa, którzy walczą o utworzenie w ich miejscowości 8-klasowej Szkoły Podstawowej.

W ramach akcji protestacyjnej mieszkańcy cały czas przechodzili przez przejście dla pieszych, blokując tym samym ruch w kierunku jeziora Głębokie.

– Walczymy o pełną, 8-klasową Szkołę Podstawową – podkreślali zgodnie protestujący. – Kochamy naszą szkołę – krzyczeli zebrani.

Na przygotowanych transparentach widniały hasła: „Ratujmy szkołę”, „Urzędnicy nie niszczcie nam szkoły” czy „Sprzeciw wygaszeniu szkoły”.

– Uczniowie, którzy uczęszczają do naszej szkoły, mają bardzo dobre wyniki w nauce i tego należy pilnować, jak również myśleć o rozwoju tej placówki, bo przecież nasza miejscowość się cały czas rozrasta – podkreślał Ireneusz Todorski, sołtys Pilchowa. – Uważamy, że nasze dzieci powinny chodzić tutaj do szkoły przez 8 lat, skończyć tę szkołę i dopiero iść dalej – dodał sołtys.

Protestujący oczekują, że władze Polic wsłuchają się w ich głos, przypominając jednocześnie o ponad 70-letniej tradycji placówki edukacyjnej w Pilchowie.

– Walczymy o samodzielną szkołę, ponieważ ta szkoła ma ponad 70-letnią historię, na dobre to przez prawie wszystkie lata była szkołą samodzielną – tłumaczyła Agnieszka Kuza, rodzic ucznia uczęszczającego do szkoły w Pilchowie. – Rodzice robili wszystko, aby doposażyć tę szkołę m.in. w poidełka, ścieżkę edukacyjną, świetlicę – dodała.

– Naczelniku usłysz nas – wykrzykiwali protestujący, wzywając tym samym Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach o pochylenie się nad ich prośbą.

– Nie chcemy wygaszać tej szkoły – zadeklarował Maciej Greinert, zastępca burmistrza Polic. – Nigdy takiego pomysłu nie było – dodał.

Zdaniem zastępcy burmistrza Polic szkoła w Pilchowie nie ma jednak wystarczającej bazy lokalowej, aby być szkołą 8-klasową. Uchwalona przez Radę Miejską w Policach sieć szkół zakłada, że szkoła filialna w Pilchowie będzie placówką 6-klasową.

Organizatorzy protestu zapowiedzieli, że jeżeli dzisiejsza inicjatywa nie przyniesie zamierzonego efektu, równo za tydzień protest zostanie przeniesiony pod siedzibę Urzędu Miejskiego w Policach.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda