Rozpoczęło się głosowanie na projekty Polickiego Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznego Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Do 22 września można głosować na łącznie 16 różnego rodzaju propozycji.

Do rozdysponowania jest 1,3 miliona złotych – milion złotych na realizację zadań na terenie miasta Police oraz 300 000 zł na realizację zadań na terenie sołectw w gminie Police.

Głos można oddać za pośrednictwem strony internetowej Polickiego Budżetu Obywatelskiego bądź też w formie tradycyjnej – wystarczy dostarczyć do kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach (pokój 3c) wypełnioną kartę do głosowania.

Wśród projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego znalazły się:

1. Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin.
2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica.
3. Budowa „Ogrodu sensorycznego” - integracji zmysłów na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1.
4. Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Tatynia.
5. POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW — urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic.
6. Coś dla Malucha i Starszaka, czyli zabawa na 102! - modernizacja placu zabaw na Nowopolu.
7. Projekt przebudowy Skate Parku przy ul. Piaskowej w Policach.
8. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach.
9. Zagospodarowanie terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w m. Tatynia.
10. Monitoring grillowiska. Wymiana oświetlenia na polanie. Oświetlenie miejsc do grillowania.
11. „PRZYJAZNY ZAKĄTEK NA STAREJ DĄBRÓWCE” – Urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej.
12. REKREACYJNA STREFA SPORTOWA – rodzinny plac zabaw.
13. Budowa oświetlenia drogowego odcinka ulicy łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską.
14. Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo.
15. Doposażenie świetlicy i placu (przy świetlicy) w miejscowości Drogoradz.
16. Modernizacja placu zabaw dla dzieci i dorosłych w sołectwie Uniemyśl.

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Police, z tym że w imieniu mieszkańców, którzy nie ukończyli 13 roku życia, głosują opiekunowie prawni. Głosujący mogą wybrać dowolną liczbę projektów spośród zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego.

Autor: Jakub Siusta, Foto: PBO