reklama

Nagłówek Dziennika Polickiego
reklama
reklama

Z terenu po firmie Ecorama usunięto już blisko 49 tysięcy ton odpadów!

Z terenu nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Kamiennej w Policach w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do końca sierpnia 2023 roku usunięto blisko 49 tysięcy ton śmieci.

Pożar budynku mieszkalnego

na zdjęciu: teren po firmie Ecorama przy ul. Kamiennej w Policach

– Dokonaliśmy łącznie pięciu odbiorów częściowych realizacji usunięcia niewłaściwie składowanych odpadów – powiedziała Joanna Napiwodzka, wicestarosta policki.

Przypomnijmy, że ówcześni dzierżawcy terenu – firma Ecorama informowała, że przy ul. Kamiennej w Policach ma powstać nowoczesna instalacja do odzysku odpadów i kilkadziesiąt miejsc pracy. Po zapowiedzi ambitnych planów pozostała jedynie sterta śmieci, które na własny koszt zmuszone było uprzątnąć Starostwo Powiatowe w Policach.

W roku 2010 firma Ecorama rozpoczęła swoją działalność w zakresie gospodarowania odpadami na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez ówczesnego starostę polickiego – Leszka Guździoła oraz 3-letniej umowy na dzierżawę terenu.

– W związku z niewywiązywaniem się przez spółkę z umowy dzierżawy zawartej ze starostą polickim, zwłaszcza w zakresie opłat dzierżawnych oraz przywrócenia terenu dzierżawy do stanu pierwotnego po upływie terminu dzierżawy, ówczesny starosta policki w imieniu Skarbu Państwa wniósł do Sądu Okręgowego w Szczecinie pozew przeciwko firmie Ecorama – poinformowała w czerwcu 2020 roku wicestarosta policki Joanna Napiwodzka.

Sprawa zakończyła się w 2013 roku wyrokiem nakazującym spółce wydanie staroście polickiemu nieruchomości położonej przy ul. Kamiennej 3 w Policach w stanie wolnym od osób i rzeczy oraz zapłatę kosztów dzierżawy nieruchomości, wraz z odsetkami. Do postępowania przeciwko spółce w zakresie swoich kompetencji, włączył się również Burmistrz Polic, nakładając na firmę Ecorama w 2013 roku obowiązek usunięcia odpadów zgromadzonych na terenie przedmiotowych nieruchomości. Do dziś nie wywiązano się z tego obowiązku.

Powiat Policki nie był w stanie samodzielnie udźwignąć finansowo zadania polegającego na usunięciu nielegalnie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach, dlatego też starał się pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiceprezesem wspomnianej instytucji jest Paweł Mirowski, były wicestarosta policki, któremu temat „bomby ekologicznej” pozostawionej po firmie Ecorama był doskonale znany z czasów pracy w Starostwie Powiatowym w Policach.

Powiat Policki pierwotnie uzyskał dofinansowanie w kwocie 15 milionów 300 tysięcy złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po ogłoszeniu przetargów okazało się jednak, że kwota jest niewystarczająca. NFOŚiGW dołożył kolejne 10 milionów złotych, co pozwoliło skutecznie ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

– Usunięcie odpadów z ponad czterech hektarów gruntu i jego rekultywacja będzie miała jeszcze inny istotny walor – uzyskamy teren biologicznie czynny – a więc miejsce planowanego, ale i też spontanicznego rozwoju przyrody. Jestem przekonany, że działanie to zwiększy także świadomość ekologiczną mieszkańców na temat zagrożeń płynących z nielegalnego składowania odpadów i roli jaką pełnią zorganizowane tereny zielone – powiedział Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW w maju 2021 roku podczas podpisywania umowy na dofinansowanie ze starostą polickim Andrzejem Bednarkiem.

Całkowity koszt zadania wyniesie około 30 milionów złotych.

– Po zakończeniu pierwszego etapu, przystąpiliśmy do realizacji etapu drugiego polegającego na rekultywacji wraz z remediacją terenu z nadaniem nowych wartości użytkowych związanych ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej – podkreśla wicestarosta Napiwodzka.

Powiat Policki ogłosił zamówienie publiczne na realizację etapu drugiego w sierpniu br.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

#zobacz także

Drogi Użytkowniku,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się, począwszy od 25 maja 2018 roku. Klikając przycisk "PRZEJDŹ DO SERWISU" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przez Wydawnictwo "Dziennik Policki" Gracjan Broda, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies wykorzystywanych w celach statystycznych i umożliwiających prawidłowe korzystanie z portalu dziennikpolicki.pl - Regionalny Portal Informacyjny.