reklama:


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 89 962 | Zgonów: 2 483 | Wyzdrowiało: 68 955


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 1 738 | Zgonów: 32

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 58 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 29 września 2020 roku, godzina: 11.10 | Kliknij i przeczytaj najnowsze dane


RIO stwierdziła nieważność części uchwały Rady Gminy Dobra

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie stwierdziła nieważność części uchwały podjętej przez radnych gminy Dobra z dnia 30 maja br. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, po tym, jak uchwałę zaskarżyło siedmiu radnych opozycyjnych.

W opinii RIO dodatkowa stawka opłaty za zużycie wody bezpowrotnie zużytej, nie znajduje oparcia w obowiązującej ustawie (o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przyp. red.), a także powoduje różnicowanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez nałożenie na część mieszkańców dodatkowej stawki opłaty w sposób niezgodny z ww. ustawą.

– Dzięki naszej opozycji stawka za opłatę śmieciową liczoną od bezpowrotnie zużytej wody wzrośnie nie o „2 000 procent” a o 4 800 procent… Możemy więc wszyscy „podziękować” opozycji a w szczególności p. Mariuszowi Lindnerowi za stanie na straży praworządności! – komentuje Bartłomiej Miluch, przewodniczący Rady Gminy Dobra.

W opinii przewodniczącego Rady Gminy Dobra podejmując uchwałę, radni nie spodziewali się takiej interpretacji RIO.

– Było to uzasadnione, ponieważ dotychczas obowiązująca niższa stawka od 2014 r. nie była kwestionowana. Nowa interpretacja uderzy też inne gminy zachodniopomorskie, ponieważ RIO pewnie zbada pozostałe uchwały w województwie w tym zakresie. Niestety przy skomplikowanych przepisach zdarzają się sytuacje, kiedy wątpliwości są rozstrzygane w różny sposób przez organy nadzoru. A niedociągnięcia legislacyjne jak zwykle uderzają w zwykłych mieszkańców, włączając również mnie – przyznaje Bartłomiej Miluch.

– Regionalna Izba Obrachunkowa w wyniku niekompetencji wójt i jej pracowników uchyliła część uchwały – skomentował z kolei decyzję RIO w mediach społecznościowych radny Mariusz Lindner. – Przy obowiązującej stawce 4,80 zł powstaje gigantyczna nadwyżka wynosząca około 478 800 złotych w kasie gminy! Oznacza to konieczną obniżkę opłat lub zmianę sposobu naliczania – kontynuuje Lindner.

W tej sytuacji radny opozycyjny Mariusz Lindner proponuje, aby uchwalić nową uchwałę.

– W sytuacji, kiedy zakwestionowano część uchwały gminnej, wpływającej na końcowe, finalne wyliczenie opłaty za wywóz śmieci, winno się w trybie pilnym uchwalić nową uchwałę. Tak nakazywałby zdrowy rozsądek i dobra wola decydentów, czyli wójta i przewodniczącego rady gminy w stosunku do mieszkańców gminy – mówi Mariusz Lindner.

Z kolei przewodniczący Rady Gminy Dobra sugeruje, że należy rozpocząć nie tylko prace nad nową uchwałą, ale także przygotowaniem nowej kalkulacji. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy będzie rozważana zmiana sposobu naliczania opłat.

– Patrząc na realia naszej Gminy, gdzie niemożliwe jest ustalenie opłaty od mieszkańca (przykład innych Gmin, w tym Polic czy Marek) pokazuje, że nie można w tym systemie ująć wszystkich mieszkańców i problem jest z osobami, które nie są zameldowane – wtedy uczciwie zgłaszający się płacą za pozostałych. Opłata od gospodarstwa domowego również ma wady i jest niesprawiedliwa dla małych rodzin czy też osób samotnie zamieszkujących. Nie ma sprawiedliwego rozwiązania dla wszystkich i zawsze znajdą się pokrzywdzone grupy społeczne. Niezależnie od tych problemów konieczne będą jednak zmiany do uchwał śmieciowych w związku z przyjęciem przez Sejm 4 lipca 2019 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości – podkreśla przewodniczący Miluch.

Przewodniczący Rady Gminy proponuje dwa rozwiązania. Jedno polegające na wyliczeniu nowej stawki za 1 metr sześcienny wody i drugie, które oprócz nowych stawek uwzględni ulgi dla osób posiadających kompostowniki.

Na stronie Urzędu Gminy w Dobrej pojawiła się informacja, że ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zostanie ustalona wyłącznie w oparciu o wodomierz główny bez możliwości uwzględnienia wody odrębnie opomiarowanej (tzw. wody ogrodowej).

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda