Burmistrz Polic Władysław Diakun otrzymał wotum zaufania

Burmistrz Polic zaprezentował raport dotyczący stanu gminy Police. Radni Rady Miejskiej w Policach nie mieli żadnych pytań i wątpliwości, dotyczących zaprezentowanego raportu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami co roku do 31 maja Burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii.

Za udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Polic Władysławowi Diakunowi zagłosowało 13 radnych, 8 wstrzymało się od głosu. Nikt z radnych nie był przeciwko.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda