reklama
nekrolog
reklama
  1. Dziennik Policki:
  2. Aktualności
  3. Radni zagłosują nad zmianami w regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Policach

Radni zagłosują nad zmianami w regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Policach

Radni Rady Miejskiej w Policach na październikowej sesji podejmą decyzję o przyjęciu uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i zagospodarowania tych odpadów.

Zgodnie z przygotowanym projektem z obszarów zabudowy wielorodzinnej i wielorodzinnej mieszanej w sołectwach odpady zmieszane będą odbierane co najmniej co 2 tygodnie, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne – co najmniej raz w miesiącu, natomiast bioodpady – co najmniej co 2 tygodnie.

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą na zgłoszenie do firmy odbierającej odpady, co najmniej raz na kwartał, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów ustalonym na dany rok kalendarzowy.

W regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Policach uregulowano kwestie dotyczące przyjmowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Poszerzono katalog przyjmowanych odpadów oraz zwiększono limit roczny odpadów remontowo-rozbiórkowych do 1 000 kg, z tym że gruz w ilości do 750 kg (jednorazowo nie więcej niż 150 kg), a pozostałe odpady do 250 kg z zastrzeżeniem, że styropian budowlany, wełnę mineralną, papę, pianę poliuretanową należy zbierać i oddawać w ilości nie większej niż 120 litrów dla każdego z tych odpadów.

Doprecyzowano również, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Policach przyjmowane będą odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, wytworzone samodzielnie podczas drobnych prac remontowo-budowlanych.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, zmiany w regulaminie mają na celu m.in. zapobieganie dostarczania tych odpadów przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z pracami remontowo-budowlanymi.

Jeżeli radni Rady Miejskiej w Policach przegłosują uchwałę, zmiany będą obowiązywać począwszy od 1 stycznia 2022 roku.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

  1. Komentujesz jako GOŚĆ, dlatego jesteś zobowiązany podać swoje imię lub nicka.
0 Znaki/ów
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację

#zobacz także