Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 228 318 | Zgonów: 4 172 | Wyzdrowiało: 105 092


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 6 329 | Zgonów: 64

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 342 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 23 października 2020 roku, godzina: 10.48 | Kliknij i przeczytaj najnowsze dane


Mieszkańcy zapłacą więcej za odbiór odpadów komunalnych?!

W zabudowie jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Jeżeli radni zagłosują za przyjęciem projektu uchwały, to mieszkańcy zapłacą 29 złotych od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli stwierdzony zostanie brak prawidłowej segregacji odpadów, kwota ta wynosić będzie 58 złotych.

W zabudowie wielorodzinnej zgodnie z przeprowadzonymi konsultacjami opłata naliczana będzie od ilości zużytej wody na terenie danego lokalu mieszkalnego. Jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, to za każdy metr zużytej wody trzeba będzie zapłacić 9 złotych i 20 groszy, natomiast w przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów – 18 złotych i 40 groszy.

– Analiza aktualnych i prognozowanych kosztów wykazała konieczność zmiany stawki oraz systemu naliczanie opłaty w zabudowie wielolokalowej – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in., że od lipca 2013 roku zauważa się ciągły spadek liczby osób zamieszkałych, szczególnie w nieruchomościach wielolokalowych.

– Ze względu na fakt nieszczelności systemu i ogromnej trudności ze zweryfikowaniem faktycznej liczby osób zamieszkałych w nieruchomościach wielolokalowych oraz pomimo podejmowanych czynności mających na celu uszczelnienie systemu, podjęto decyzję o zmianie systemu obliczania należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tych nieruchomościach – od ilości zużytej wody – czytamy w dalszej części uzasadnienia.

Na wzrost stawek, wpływ mają przede wszystkim regulacje związane z odpadami ulegającymi biodegradacji.

– Obowiązek segregacji dodatkowej frakcji odpadów, w konsekwencji prowadzi do zbierania przez mieszkańców pięciu różnych rodzajów odpadów komunalnych, które muszą być odrębnie odebrane przez firmę wywożącą – czytamy w uzasadnieniu.

Gmina Police w ramach opłaty doposaży nieruchomości w dodatkowe pojemniki w ilości około 3 500 sztuk do gromadzenia bioodpadów. Zniesiony zostanie również limit przyjmowania tego rodzaju odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Nad projektem uchwały radni będą debatować podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Policach.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda