reklama:


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 89 962 | Zgonów: 2 483 | Wyzdrowiało: 68 955


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 1 738 | Zgonów: 32

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 58 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 29 września 2020 roku, godzina: 11.10 | Kliknij i przeczytaj najnowsze dane


We wrześniu startuje nabór do programu „Maluch+”

7 września rozpocznie się nabór do programu „Maluch+” na rok 2021. Wojewoda Zachodniopomorski zachęca samorządy i podmioty niepubliczne do zainteresowania się rządowym programem.

W ramach środków z programu „Maluch+” można uzyskać dotację na tworzenie i utrzymanie miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Program „Maluch+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Moduł 1a dla jednostek samorządu terytorialnego – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Moduł 1b dla jednostek samorządu terytorialnego – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 milionów złotych (w/w warunki muszą być spełnione łącznie).

Moduł 2 dla jednostek samorządu terytorialnego – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020).

Moduł 3 dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc.

Moduł 4 dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego.

Oferty w module 1 można składać od 7 września do 16 października 2020 r., natomiast oferty w modułach 2-4 od 7 września do 6 listopada 2020 r.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda