reklama:


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 91 514 | Zgonów: 2 513 | Wyzdrowiało: 69 695


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 1 811 | Zgonów: 34

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 60 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 30 września 2020 roku, godzina: 11.02 | Kliknij i przeczytaj najnowsze dane


Znamy szczegółowe wytyczne dla szkół i internatów

Dwa ministerstwa - edukacji narodowej i zdrowia - oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wspólne wytyczne związane z uruchomieniem od 1 września nauki. Dotyczą one organizacji zajęć w szkole, ale również zasad zachowania higieny w placówkach oświatowych, wydawania posiłków na stołówkach, a także organizowania pracy internatów i burs.

O wytycznych dotyczących bezpośrednio szkół już pisaliśmy. Przypomnijmy, że do szkół będą mogły uczęszczać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Dzieci mogą być odprowadzane tylko przez jednego opiekuna, który powinien zachowywać 1,5 metrowy odstęp od innych osób (od pozostałych opiekunów z dziećmi oraz od pracowników szkoły). Personel nie będący nauczycielami powinien jak najbardziej ograniczyć kontakt z uczniami.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów u uczniów i personelu placówki edukacyjne będą mieć przygotowane odpowiednie procedury pozwalające na odizolowanie takiej osoby. Szkoły mają obowiązek regularnej dezynfekcji sal lekcyjnych, sal gimnastycznych i korytarzy. Jeśli jakiś przedmiot nie może zostać zdezynfekowany, to powinno się ograniczyć do niego dostęp. Sale i części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.

W ramach organizacji wydawania posiłków należy pamiętać o zachowywaniu odpowiedniej odległości między stanowiskami. Rekomenduje się spożywanie posiłków w systemie zmianowym, z podziałem na klasy. W przypadku szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków, dostawcy cateringów powinni zapewnić jednorazowe pojemniki i sztućce. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

W internatach powinno się opracować wewnętrzny regulamin zawierający zasady postępowania w razie zagrożenia. Kadra i wychowankowie powinni zostać odpowiednio przeszkoleni. Podobnie jak w szkołach w bursie/internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w bursie/internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. W tego typu placówkach istotne jest usprawnienie komunikacji między dyrekcją a wychowawcami oraz między wychowawcami a rodzicami i opiekunami wychowanków. Powinny zostać wyznaczone izolatki lub inne pomieszczenia, w których wychowankowie z niepokojącymi objawami będą mogli zostać odizolowani. W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny.

Oczywiście to jedynie skrót najważniejszych wytycznych. Wszystkie są dostępne na stronie ministerstwa edukacji narodowej.

Autor: Jakub Siusta, Foto: Gracjan Broda