reklama:


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 91 514 | Zgonów: 2 513 | Wyzdrowiało: 69 695


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 1 811 | Zgonów: 34

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 60 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 30 września 2020 roku, godzina: 11.02 | Kliknij i przeczytaj najnowsze dane


Gmina Police uruchomiła nabór wniosków o opiekę wytchnieniową

Gmina Police uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach 14-dniowego pobytu całodobowego w wyznaczonych do tego celu placówkach. Rozpoczął się właśnie nabór wniosków.

Celem Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Dzięki objęciu podopiecznego programem opieki wytchnieniowej, opiekunowie mogą uzyskać potrzebny czas dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osoba niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, zlokalizowanego przy ul. Siedleckiej 2 (w budynku przychodni), piętro IV, w godzinach: poniedziałek - 7.30-15.30, wtorek-piątek 7-15 lub przesłać pocztą.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 576 80 90 lub w dziale usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Staszica 1.

Autor: Jakub Siusta, Foto: Pixabay