Stawki za ciepło idą w górę! Zapłacimy o 8% więcej niż w roku ubiegłym

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2019 roku zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Policach.

– Mając powyższe na uwadze od dnia 1 stycznia 2020 roku stawki za dostawę i zużycie ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wzrosną o około 8% – informuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach.

Na wysokość kosztów ciepła składa się kilka składowych. Wśród nich m.in. kosz zakupu i wytworzenia ciepła, opłaty przesyłowe oraz koszty modernizacji i rozwoju.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda