Menu

Jura: „Nie należy uchylać okna na dłuższy czas, ponieważ zimne powietrze otwiera termostat”

  • Gracjan Broda

Rozpoczął się kolejny sezon grzewczy. Przed nami długie, jesienno–zimowe wieczory, które najprzyjemniej spędzać jest we własnym, odpowiednio ogrzanym mieszkaniu. O tym jak oszczędnie, ale przy tym racjonalnie gospodarować energią cieplną rozmawiamy z Krzysztofem Jurą, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”.

Panie prezesie jaką temperaturę powinno utrzymywać się w mieszkaniach?

- Komfortowo czujemy się, gdy w pomieszczeniu panuje temperatura około 20-21 stopni Celsjusza. Jednak nie zawsze musimy utrzymywać taką temperaturę. Korzystnym jest obniżenie temperatury w pokoju, w którym śpimy. Również w trakcie wykonywania cięższych czynności takich jak chociażby sprzątanie, lepiej będziemy się czuli w niższej temperaturze. Jeżeli w lokalu ma przebywać większa liczba osób, to należy zawczasu przykręcić zawór termostatyczny przy grzejniku, bo każda osoba emituje ciepło w ilości porównywalnej z wydajnością połowy ,,żeberka” grzejnika. Należy jednak unikać zbytniego wychłodzenia pomieszczenia w dłuższym okresie, bo na jego ponowne dogrzanie stracimy zbyt wiele ciepła. Przypomnę, że obniżenie temperatury w mieszkaniu o 1 stopień Celsjusza zmniejsza zużycie ciepła o około 6%.

Jak w efektywny sposób wykorzystywać zawory termostatyczne w celu regulowania temperatury?

- Zawory termostatyczne nie mają skali temperatury w stopniach. Na pokrętle zaworu naniesione są: gwiazdka i kreski oznaczone kolejnymi cyframi od 1 do 5 (w zaworach zamontowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowiej "Chemik" skala zaczyna się od cyfry 2 i pozbawiona jest gwiazdki - przyp. red.). W położeniu „gwiazdka” zawór jest zamknięty. W odwrotną stronę, przy przestawieniu pokrętła do wartości wyższych np. 5, emisja ciepła z grzejnika rośnie. Każdy zawór termostatyczny, w chwili montażu, ma ustawioną, niedostępną dla użytkownika, tzw. nastawę montażową. Nastawa ta zapewnia, że obliczeniową temperaturę w pomieszczeniu np. 20 stopni Celsjusza osiąga się przy położeniu pokrętła pomiędzy kreskami oznaczonymi 3 i 4. Zawór termostatyczny ustawiony w położeniu „gwiazdka” otwiera się samoczynnie (po około 30 minutach – przyp. red.), jeśli temperatura w jego otoczeniu spadnie poniżej 16 stopni Celsjusza.

W jaki sposób należy wietrzyć mieszkanie, a nie narazić się na wysokie zużycie ciepła?

- Najefektywniejsze wietrzenie mieszkania osiągniemy poprzez szybką (około 3 minuty – przyp. red.) wymianę powietrza poprzez szerokie otwarcie okien i drzwi balkonowych. Nie należy uchylać okna na dłuższy czas, ponieważ zimne powietrze po pierwsze ochładza grzejnik, a po drugie otwiera się termostat, co powoduje duże i zbędne straty ciepła.

Jaki wpływ na zużycie ciepła ma zabudowa znajdująca się na grzejniku, którą często możemy dostrzec w mieszkaniach?

- Aby grzejnik oddawał ciepło do pomieszczenia, potrzebna jest właściwa cyrkulacja powietrza w jego otoczeniu. Grzejnik nie powinien być zabudowany, zasłonięty i zastawiony meblami, gdyż wówczas ciepło nie rozprzestrzenia się równomiernie w pomieszczeniu, powstaje strefa przegrzana w pobliżu ściany zewnętrznej i rosną straty poprzez przenikanie, a w konsekwencji potrzeba więcej ciepła na ogrzanie pomieszczenia.

W jaki sposób ograniczyć ubywanie ciepła przez okna?

- Okno jest najlepiej przewodzącym ciepło elementem przegrody zewnętrznej. Oprócz przewodzenia, ciepło ucieka przez okno z wnętrza pomieszczenia. Dlatego aby ograniczyć straty ciepła należy na noc opuszczać żaluzje lub rolety, ewentualnie zaciągnąć zasłony, jednak bez zasłaniania grzejników.

Istotne jest również zadbanie o ich szczelność. Podobnie ma się sytuacja z drzwiami.

- W większości starszych budynków gdzie mamy do czynienia z wentylacją naturalną, powietrze niezbędne do przewietrzania pomieszczeń dopływa przez nieszczelności w stolarce okiennej. Ilość tego powietrza jest niekontrolowana i może być powodem poważnych strat ciepła. Celowa jest wymiana okien na szczelne, zaopatrzone w specjalne nawiewniki powietrza. W ten sposób zapewnimy właściwą wentylację, która uchroni mieszkanie przed zawilgoceniem, równocześnie ograniczymy do niezbędnego minimum straty ciepła, unoszonego z wywiewanym powietrzem wentylacyjnym. W żadnym wypadku nie należy ograniczać wentylacji lokalu przez zamykanie kratek wentylacji grawitacyjnej. Grozi to zawilgoceniem, które prowadzi do zagrzybienia lokalu, a w lokalach gdzie są używane kuchenki gazowe, nawet zatruciem użytkowników.

Jaką rolę w procesie prawidłowego gospodarowania energią cieplną odgrywają tzw. pomieszczenia wspólne jak piwnice czy klatki schodowe?

- Klatki schodowe, korytarze i piwnice, często traktowane są jako „niczyje” i ogrzewane są w sposób niekontrolowany. W okresie zimowym należy zwracać uwagę na zamykanie drzwi wejściowych i okien na klatkach schodowych, zamykanie okienek w piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku. Racjonalne gospodarowanie ciepłem i poziom jego zużycia są istotne nie tylko z punktu widzenia budżetów domowych. Mają również swój wymiar ekonomiczny w skali całego kraju. Sektor komunalno–bytowy, którego częścią są gospodarstwa domowe, zużywa bowiem 40% produkowanej w kraju energii, z czego około 86% w postaci ciepła.

Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan BrodaKomentarze  

 
#1 maciej 2017-12-14 17:14
co ten wywiad miał na celu ? bo to takie jakieś nijakie. bronienie się przed wymianą gównianych zaworów.
Cytować
 

Napisz komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Regionalny Portal Informacyjny

Adres redakcji: ul. Piaskowa 102/4, 72-010 Police
Nr rejestru: 909

tel. 796 142 364

kontakt z redakcją