Menu

W czwartek odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025”

W czwartek, 7 września w siedzibie Rady Osiedla nr 2 w Policach odbyło się pierwsze z dwóch konsultacji społecznych w sprawie opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025” realizowanego w ramach projektu pn. „Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025” Nr WZS-POPT/27/2016. Gmina Police stara się o pozyskanie na ten cel środków z Unii Europejskiej.

- Trzeba na nowo starą część miasta z powrotem obrócić w kierunku wody, w kierunku Łarpii – podkreślał obecny na spotkaniu Jakub Pisański, zastępca burmistrza Polic.

Rewitalizacja starej części miasta to proces złożony, wieloetapowy i rozłożony na wiele płaszczyzn.

- Żeby mówić o pełnej rewitalizacji nie wystarczy wyremontować elewacji – powiedziała Aneta Soprych-Kuśnierz, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych.

Gmina Police przygotowała specjalny program Rewitalizacji Starego Miasta podzielony na kilka stref w tym m.in.: strefę społeczną i strefę gospodarczą.

W sumie Gmina Police stara się o dofinansowanie 30 projektów, które miałyby zostać zrealizowane przy współpracy: z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Policach, Polickim Stowarzyszeniem Pracodawców, Radą Osiedla nr 2 oraz innymi organizacjami. Przy opracowywaniu tematyki projektów z Gminą Police ściśle współpracowali przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

Poniższe wizualizacje przedstawiają zagospodarowanie terenu nad rzeką Łarpią:

Wśród projektów znalazły się m.in. dotyczące: budowy ścieżek rowerowych, utworzenia w miejsce Biblioteki im. Marii Curie Skłodowskiej - Centrum Kultury Słowa i Inspiracji, organizacji różnego rodzaju szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje osób poszukujących pracy, rewitalizacji terenów rekreacyjnych nad rzeką Łarpią, poprawy efektywności energetycznej budynków wspólnotowych na terenie osiedla Stare Miasto czy chociażby adaptacji bunkra powojskowego na cele kulturalne.

- Chcemy sięgnąć pośrodku unijne aby dać szansę staremu miastu – tłumaczyła na spotkaniu z mieszkańcami, Aneta Soprych-Kuśnierz.

- Chcielibyśmy aby stara część Polic była najlepszym miejscem do spotkań dla różnych grup wiekowych – przekonywał Jakub Pisański, zastępca burmistrza.

Przykładem poprawy jakości na starym mieście są m.in. przeprowadzone remonty Parku Staromiejskiego oraz przystani gminnej znajdującej się przy ul. Konopnickiej w Policach.

Udział w konsultacjach społecznych wzięło około 30 mieszkańców osiedla Stare Miasto.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda


ZOBACZ TAKŻE:Regionalny Portal Informacyjny

Adres redakcji: ul. Piaskowa 102/4, 72-010 Police
Nr rejestru: 909

tel. 796 142 364

kontakt z redakcją